Doe-het-zelf pizza party – Algemene voorwaarden en veiligheidsvoorschriften

 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en zijn altijd exclusief vervoer, dienst en/of personeel, huur materialen, tenzij anders vermeld.
 • Bij het afhalen van de pizzaoven vragen we een waarborg van 200€. Uiteraard wordt deze volledig terugbetaald wanneer de oven in goede staat terugkomt
 • Na bevestiging van uw bestelling vragen we om een voorschot van 40% van de totaalprijs over te schrijven op bankrekening BE04 0689 0430 2331. De bestelling is definitief wanneer we dit voorschot hebben ontvangen.
 • Je kan kosteloos annuleren tot 7 dagen voor de verhuurdatum. Annuleer je minder dan 7 dagen voor de aanvang van uw reservering, dan wordt het gehele voorschot in rekening gebracht.
 • Voor uw veiligheid en het correcte gebruik van de oven, moeten de volgende punten uit onze handleiding worden gevolgd:
  • Laat de brandende pizzaoven nooit alleen! Laat nooit kinderen of huisdieren alleen bij de brandende oven. Laat de oven niet alleen tot deze volledig is afgekoeld.
  • Plaats de oven nooit op een plastic tuintafel of een ander oppervlak dat kan smelten of door warmte kan beschadigd worden.
  • Plaats de oven op veilige afstand van kinderen en huisdieren.
  • Gebruik de oven niet onder een afdak, tent of in een afgesloten ruimte.
  • Gebruik altijd stevige en onbeschadigde ovenhandschoenen bij het hanteren van de oven en onderdelen.
  • Gebruik alleen natuurlijke aanmaakblokjes, geen brandspiritus of aanmaakblokjes met brandversterkers of chemische stoffen.
  • Verplaats of vervoer de oven nooit als hij niet volledig is afgekoeld.
  • Gebruik je je eigen hout? Gebruik dan alleen droog brandhout en zeker geen harshoudende houtsoorten. Gebruik nooit geschilderde of behandelde stukken hout of vochtige houtblokken.
  • Gebruik alleen de meegeleverde ovenschraper, borstel of een zachte stoffer en blik bij het schoonmaken van de oven. Gebruik nooit water, sponsjes of detergenten.
  • Zet de pizzascheppen steeds weg met de steel tegen de grond zodat de randen hun scherpte behouden.
 • Kok & Company zal niet kunnen worden aangesproken tot enige schadevergoeding voor lichamelijke of materiële schade bij incorrect gebruik van de oven of gebeurlijke ongevallen. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de huurder.
 • Kok & Company zal niet kunnen worden aangesproken tot enige schadevergoeding als zij als gevolg van overmacht niet aan haar verbintenis kan voldoen. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: niet of niet-tijdige levering ten gevolge van niet of niet-tijdige levering van de toeleveranciers, transport/verkeersproblemen, hevige weersomstandigheden die normaal verkeer onveilig maken, brand en lekkage op eigen locatie of op locatie van het gebeuren, stroomstoringen, plotse defecten aan koelmateriaal, diefstal, ziekte of verplichte quarantaine en andere onvoorziene omstandigheden.
 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen op bankrekening BE04 0689 0430 2331. Bij niet-betaling van het volledige factuurbedrag op de vervaldag wordt het volledige factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10% met een minimum van 75,00 € ten titel van schadevergoeding. Tevens zal vanaf de vervaldag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12%. Elke klacht moet schriftelijk worden geformuleerd binnen de 7 dagen na verzending van de factuur. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
 • Deze algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die partijen bindt en sluiten de eigen algemene voorwaarden van de klant uit. Er zal geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden worden toegestaan, behoudens uitdrukkelijke andere schriftelijke overeenkomst.